umów się na wizytę

tel. 32 723 17 18

poza godz. pracy gabinetu:
+48 608 649 449

Gabinet

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

lek. stom. Katarzyna Szendera
specjalista stomatologii ogólnej I st.
specjalista protetyki stomatologicznej

Stomatologia Szendera jako gabinet lekarsko – dentystyczny w Suszcu został otwarty w marcu 2017 r. Jednakże założyciel gabinetu lek. stom. Katarzyna Szendera posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu pacjentów.

Gabinet posiada wpis do rejestru nr 00000169093 utworzoną na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 21.07.2014.

Lek. Stom. Katarzyna Szendera w roku 1995 ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W roku 2002 uzyskała specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, a w roku 2015 specjalizację w zakresie protetyki stomatologicznej. Regularnie uczestniczy w konferencjach stomatologicznych oraz szkoleniach zawodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Przez prawie 18 lat pracowała w Specjalistycznym Centrum Stomatologii A.H. Frelich w Żorach.

„Stomatologia współcześnie bardzo dynamicznie się rozwija. Badania naukowe dostarczają lekarzom coraz więcej nowej wiedzy. Wprowadzane są na rynek usług stomatologicznych nowe materiały i nowoczesne sprzęty. Dzięki temu stomatologia jako nauka, ale i jako praktyka bardzo się specjalizuje. Pacjent niejednokrotnie potrzebuje kompleksowego leczenia w zakresie zdrowia jamy ustnej jako całości.

Ja jako lekarz stomatolog wyspecjalizowałam się w stomatologii ogólnej oraz protetyce stomatologicznej. W zakresie leczenia implantologicznego lub zaawansowanego leczenia chirurgicznego czy też leczenia ortodontycznego współpracuję ściśle z lekarzami powyższych specjalności. Dla dobra pacjenta i jak najlepiej prowadzonego leczenia koordynujemy nasze leczenie w zespole specjalistów.”

Katarzyna Szendera