umów się na wizytę

tel. 784 549 456

poza godz. pracy gabinetu:
+48 608 649 449

Jak pracujemy

Leczenie stomatologiczne prowadzimy w zespole lekarz – profesjonalna asysta (leczenie na cztery ręce). W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie wcześniej zaplanowanego zabiegu w systemie pracy „na sześć rąk”.

Pracujemy na nowoczesnym unicie stomatologicznym niemieckiej Firmy Stern Weber. W celach diagnostycznych używamy cyfrowego aparatu RTG do zdjęć zębowych oraz skanera do odczytu płytek obrazowych (Carestream Dental). Posiadamy również aparat do wykonywania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych (Kodak 9000). Posługujemy się kamerą wewnątrzustną z archiwizacją obrazu i ewentualną możliwością wydruku. Stosujemy nowoczesne leki
i materiały stomatologiczne renomowanych firm.

Wszystkie procedury wymagające użycia narzędzi mechanicznych przeprowadzamy stosując chłodzenie strumieniem wodnym aby zapobiegać bardzo szkodliwemu przegrzaniu tkanek twardych zęba, kości oraz tkanek miękkich jamy ustnej. Woda odprowadzana jest z pola zabiegowego za pomocą bardzo wydajnego systemu ssącego.

Większość procedur stomatologicznych przeprowadzamy w pozycji leżącej pacjenta z zachowaniem zasad ergonomii pracy.

Zabiegi profilaktyczne, higieniczne i lecznicze wykonujemy z zachowaniem zasad aseptyki. Całe obłożenie zabiegowe prowadzimy wykorzystując materiały jednorazowe. Narzędzia stomatologiczne i chirurgiczne po każdorazowym użyciu poddawane są procesowi czyszczenia, dezynfekcji chemicznej i termicznej w wykorzystaniem ultradźwięków (termodezynfektor Thetys firmy Mocom), a następnie poddawane są procesowi sterylizacji ciśnieniowej, wysokotemperaturowej w atmosferze sprężonej pary (autoklaw Mocom i Enbio S). Prowadzimy dokumentację i archiwizację wszystkich procesów sterylizacji.